Klouzat po povrchu

Mluvím k Tobě. Mám pro Tebe zprávu. Kéž bys jí mohl číst o 15 let dřív.